Now playing:

Tag: Brackley

Mercedes ontslaat werknemers wegens discriminatie

De vier medewerkers zouden zich op het hoofdkwartier schuldig hebben gemaakt aan racistische pesterijen.